DOLAR 32,8415 0.21%
EURO 35,2248 0.36%
ALTIN 2.444,66-0,53
BITCOIN 2175677-0,07%
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

kurbanumraniye
147 okunma

Türk Dünyası Gençleri Aile ve Evliliğe Dair Ortak Paydada Buluşuyor…

ABONE OL
08/03/2022 04:20
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Türkiye dâhil olmak üzere 6 Türk Cumhuriyetinde (Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti) eş zamanlı sürdürülen bu araştırmanın amacı, gençlerin aile ve evlilik kurumu hakkındaki düşüncelerine ışık tutmak, aile kurumunun gelecekte alacağı muhtemel form ve değerin anlaşılmasına katkı sağlamaktır.

Araştırma Ekibi ve Araştırmanın Yöntemi

6 Türk Cumhuriyetinden (Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti) geniş akademisyen grubuyla birlikte yürütülen bu araştırma, 81 sorudan oluşan “Aile ve Evliliğe İlişkin Görüşler Anketi” yoluyla gerçekleştirilmiş ve geniş kapsamlı oluşu veri zenginliği sağlamıştır.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında pandemi şartlarının devam etmesi göz önünde bulundurularak mekânsal kısıtların önüne geçmek ve zaman tasarrufu sağlayarak örneklemin boyutunu arttırabilmek adına çevrimiçi anket oluşturularak online veri toplama yoluna gidilmiştir. Üniversite öğrencilerine e-mail ve whatsapp uygulaması yoluyla ulaşıldı. Bu sayede verilerin toplanmasında uygun örnekleme stratejisi kullanılmış ve araştırma, erişilen geniş bir örneklemde üniversite öğrencilerinin aile ve evlilik kurumuna ilişkin görüşlerinin incelenmesi yönüyle tarama araştırması deseninde planlanmıştır. Bu sayede evlilik ve ailenin, gençlerin algı ve düşüncelerinde var olan halini betimleme olanağı ortaya çıktı.

6 Ülkeden 7 Bin 66 Üniversite Öğrencisi Katıldı

Çevrimiçi anket yoluyla gerçekleştirilen araştırmaya 6 ülkenin devlet ve vakıf üniversitelerinde 2020-2021 Akademik Yılında öğrenim gören %59.6’i kadın (4175 kişi), %40.4’ü erkek (2832 kişi) olmak üzere, 18-35 yaş aralığında 7 bin 66 öğrenci katıldı.

Öğrencilerin %13’ü ön lisans, %75.7’si lisans, %9.4’ü yüksek lisans ve %2’si doktora olmak üzere eğitim düzeyleri açısından da geniş bir yelpazede araştırmada yer aldılar.

Gençlerin Buluştuğu Cevap: “Evlilik Mutlu Bir Beraberliktir.”

Evliliğin gençler için ne ifade ettiği sorusuna katılımcı ülkeler genelinde yarıdan fazla katılımcı %58.6 oranla “Mutlu Bir Beraberlik” cevabını verdi. Türkiye %51.9, Kırgızistan %61.4, Kazakistan %59.1, Azerbaycan %57.2, Özbekistan %52.9, Başkurdistan %47.6 ile aynı cevabı paylaştı. İkinci sırada ise %19.7 oranla evliliğin “Sorumluluk” ifade ettiği cevabı paylaşıldı. Azerbaycan %22.9, Kırgızistan %10, Kazakistan %6.9 ile bu cevapta buluştu.

Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere Türk Cumhuriyetlerinde gençler, evliliği insanların anlaşılmak ve önemsenmek için bir araya geldikleri, sorumluluk hususunu da içinde barındıran keyifli ve mutlu olarak sürdürülebilen bir birliktelik olarak değerlendirmektedirler.

Gençler “Aşk Evliliği” İstiyor

 

“Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi tercih edersiniz?” şeklindeki soruya %67,1 oranında genç, aşk evliliği yanıtını verirken; mantık evliliği istediğini belirtenlerin oranı %20,5 oldu. Hiç evlenmek istemediğini bildirenlerin oranı ise %12,4 olarak belirlendi. Ağırlıklı oran sırasıyla aşk evliliğine Türkiye %69,6 Kırgızistan %86.8, Başkurdistan %83.7, Kazakistan %83.5, Özbekistan %82.8, Azerbaycan %54.1 olarak aynı cevabı verdi. Mantık evliliğinden yana olan gençlerin cevapları ise Türkiye %15.9, Azerbaycan %26.4, Özbekistan %9.1, Kırgızistan %5.8, Kazakistan %3.1, Başkurdistan %2.9 oranıyla araştırma verilerine yansıdı.

Cinsiyete göre aşk evliliği-mantık evliliği karşılaştırıldığında, kadınların %59.5 oranla aşk evliliğine yönelik görüşlerinin baskın olduğu görüldü. Erkeklerde ise oranların birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz (Aşk evliliği: %40.5 Mantık evliliği: %37.9).

Medeni halleri bağlamında değerlendirdiğimizde %6’sı evli, %3,6’sı nişanlı olan gençlerin yanında %85.1 oranla bekâr olan öğrenciler olması, onların ailelerini örnek alma ihtimallerini arttırıyor. Gençlerin anne babalarının %90’ın üzerinde bir oranla 1 kez evlilik yapmış olduğu da önemli bir detay haline geliyor. Ayrıca %85.6 oranla anne-babası birlikte yaşayan gençler, bu birlikteliğin sırrını doğal olarak “aşk’a” bağlıyor. Ailesini görerek onların evliliklerinden feyz alan gençlerin, evlilik düşüncesine de yakın olduğu sonucuna ulaşıyoruz.

“Evlenmeyi Düşünmüyorum’’ Diyenler Azınlıkta

Evlenmeyi düşünmüyorum” diyen gençlerin, %15,5 oranla en yüksek Kazakistan’da olduğu görüldü. Sırasıyla %12.4 ile Türkiye, %11.3 ile Başkurdistan, %9.2 ile Azerbaycan, %4.3 ile Kırgızistan ve %3.9 ile Özbekistan takip etti. “Evlenmeyi düşünmüyorum” cevabını veren gençlerin cinsiyet dağılımlarını incelediğimizde ise erkekler %44.1 olarak görülürken, kadınlarda %55.9 olduğunu söyleyebiliriz.

Evliliğin gençler için önemini araştırdığımız soruya %82 oranındaki genç “Evet önemli” derken; %18 oranında gencin yanıtı “Hayır önemli değil” oldu. Evliliğin önemli olmadığını belirtenler ülke bazında incelendiğinde Başkurdistan %33 ile yüksek oranda yer alırken; önemli olduğunu belirtenler %93.3 ile en yüksek oranda Kazakistan’da görüldü. 

 

Evlilik Gençleri Korkutmuyor

Evlilik sizi korkutuyor mu?” sorusuna; %31,7 oranında genç “Evet korkutuyor” cevabı verirken; %54,6Hayır korkutmuyor” cevabını verdi. Düşünmedim” diyenler %13,7 orana sahip. Evliliğin korkuttuğunu ifade eden gençlerin ülke bazlı oranları incelendiğinde sırasıyla; Azerbaycan %39.1, Türkiye %36,9 ve Kırgızistan %35,7 oranla birbirini takip etti. 

İdeal evlilik yaşı nedir?

Öğrencilerin görüşlerinden hareketle erkek ve kadın için ideal evlenme yaşının 24-26 aralığında olduğu saptandı. Kadınların ideal evlilik yaşıyla ilgili olarak; Azerbaycan %53, Kırgızistan %33.8, Kazakistan %39.1, Başkurdistan %42.8 ve Özbekistan %46 ile 24-26 yaş aralığını belirtti. Erkeklerin ideal evlilik yaşına Azerbaycan %44.2, Kırgızistan %54, Kazakistan %45.8, Başkurdistan %39.9, Özbekistan %59.7 ile 24-26 yaş aralığını belirtti.

Türkiye’de ise kadınların ideal evlilik yaşı %51.6 oranla 24-26 yaş aralığı olarak öne çıkarken; erkekler için %36 oranla 27-29 yaş aralığında olduğu belirlendi.

Katılımcılara En uzun ilişkisinin süresi” de soruldu. Gençlerin büyük çoğunluğu %35.4 oranla 1 yıl ile 5 yıl arasında olduğunu belirtirken; “İlişkim olmadı” diyen gençlerin oranı %23.2 oldu. Azerbaycan %32.1, Kırgızistan %27.4, Kazakistan %25.8, Başkurdistan %19.8 ve Özbekistan %12.8 ile “1 yıl ile 5 yıl arasında” cevabını verirken “İlişkim olmadı” diyenlerin oranı Özbekistan’da %63.2, Azerbaycan’da %38.5, Kırgızistan’da %34.9, Kazakistan’da %32.7, Başkurdistan’da %22.8 olarak sonuçlara yansıdı.

Gençlerin Büyük Çoğunluğu Evlilik Kararını Tek Başına Alıyor 

Evlilikle ilgili verecekleri kararın şekillenmesi yönünde gençlere yöneltilen soruya cevaben; ülke genelinde %62.6 oranında gençler; Kararı ben veririm, daha sonra ailemden onay alırım.” yanıtını verdi. %13.4 oranında genç ise Kararı ben veririm, aileme danışmam” dedi. “Ailemle birlikte karar veririm” diyenlerin oranı ise %17.9 oldu. 

“Kararı ben veririm, daha sonra ailemden onay alırım.” diyenlerin ülke bazlı oranlarına sıralamasıyla bakacak olursak; Azerbaycan %76.9 ile en yüksek orana sahipken Kazakistan %69, Kırgızistan %66.7, Türkiye %66.5, Başkurdistan %49.7, Özbekistan ise %36.9 oranla birbirini takip etti.

Ailesinin karşı çıktığı biriyle evlenip evlenmeyecekleri sorulduğunda Hayır evlenmem.” diyenlerin oranı %63,5;  “Evet evlenirim’’ diyenlerin oranı ise %34 oldu. “Evet evlenirim.” cevabını veren katılımcıların oranlarına ülke bazlı bakacak olursak; Başkurdistan %67.2, Kazakistan %41, Türkiye %34.6, Kırgızistan %32.5, Azerbaycan %28.8, Özbekistan %6.1 oranla verilere yansıdı. Diğer taraftan “Hayır evlenmem.” diyen katılımcı oranları ise; %93.9 ile en yüksek Özbekistan gençlerinden gelen cevaplarda görülürken bu yüksek oranı %73.2 ile Azerbaycan, %67.5 ile Kazakistan,  %65.4 ile Türkiye, %32.8 ile Başkurdistan takip etti.  

“Evlilik Aşkı Güçlendirir.”

Sizce evlilik aşkı nasıl etkiler?” diye sorulduğunda; %50,7 oranında aşkı güçlendirir” yanıtı alınırken; %25 ile ikinci sırada ise Tam olarak öldürmese de zaman aşımına uğratır” cevabı verildi. Sadece evlilik değil uzun süreli ilişkiler de aşkı öldürür” diyenler %11,8 oranla verilere yansıdı.

Evlilik süresince aşka ne olacağı bağlamında ülkelerin oranlarına bakacak olursak veriler, Özbekistan gençlerinin %84.2 oranla aşkla yürüyen evlilik olmadığı yönünde görüş bildirdiğini göstermiştir. Kırgızistan %69.4, Kazakistan %69.2, Başkurdistan %59.8, Azerbaycan %51, Türkiye %40.6 oranla aşkla başlayan ama aşksız süren evlilikler üzerine gençlerin düşüncelerini ortaya koymuştur.

Çiftlerin mutlu bir ömre imza attıkları nikâh merasimlerinin şekline ilişkin gençlerin ifadelerine bakıldığında, hem resmi hem dini nikâh olması gerektiğini belirten gençlerin oranı %71,9 oldu. %19.1 oranında genç sadece resmi nikâh olması gerektiğini, %5.2 oranında genç ise evliliği gerekli görmediğini ifade etti. Ülkeler bazında değerlendirildiğinde, hem resmi hem dini nikâh olması gerektiğini düşünen gençlerin oranı, Özbekistan’da %96.4, Kırgızistan’da %79.6, Türkiye’de %77, Azerbaycan’da %74, Kazakistan’da %58.1, Başkurdistan’da %39.8 olarak verilere yansıdı.

Evliliği gerekli görmeyenlerin oranının ise Başkurdistan’da %18, Kazakistan’da %9.5, Türkiye de %4.6, Azerbaycan %1.7, Kırgızistan %0.4, Özbekistan ise %0.3 olduğu görüldü.

Tek Çocuk Olursa, Erkek Olsun

 

Sadece 1 çocuk olsa kız mı erkek mi isterdiniz?” şeklindeki soruya katılımcılar %26,1 oranlakız, %30 oranla erkek çocuk istediklerini belirtti. Fark etmez diyenlerin oranı %41,8 oldu. Kız çocuk isteyenlerin oranı Azerbaycan’da %38.9, Türkiye’de %33, Başkurdistan’da %16.8, Kazakistan %11, Kırgızistan’da %7.6, Özbekistan’da %8.1 ile verilere dâhil oldu. Erkek çocuk isteyenlerin oranı ise Azerbaycan’da %61, Kırgızistan’da %37.1, Özbekistan %32.3, Kazakistan’da %30.5, Başkurdistan’da %28.4, Türkiye’de %21.5 olarak sonuçlara yansıdı.

 

Kadınların %65.8’i kız çocuk isterken, bu oran erkeklerde %34.2 oldu. Yine kadınların %57.1’i erkek çocuk isterken, erkeklerde bu oranın %42.9 olduğunu ifade edebiliriz. Böyle bir durumda erkekler genellikle erkek çocuğuna sahip olmayı isterken, kadınların ise kız çocuğuna sahip olmak istediği görüldü.

 

Kadınlar “Yaşı Benden Büyük Olmalı” Diyor

 

Eş olarak seçeceğiniz kişinin yaşı size göre ne düzeyde olmalı?” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde, %28.4 oranla Yaşı benden büyük olmalı diyenler” ilk sırada yer aldı. Bunu %24 oranla “Yaş farkı önemli” diyenler takip ederken, “Yaşı benden büyük veya benim kadar olsun” diyenler %20.8 oranda seyretti. “Yaşı benden küçük veya benim kadar olsun.” diyenlerin oranı ise %13.2 oldu.

“Yaşı benden büyük olmalı” diyen gençlerin ülke bazlı oranları ise %62 Kırgızistan, %44.5 Başkurdistan, %40 Kazakistan, %36.5 Özbekistan, %28 Azerbaycan, %18.7 Türkiye, olarak verilere yansıdı.

Cinsiyet dağılımını incelediğimizde “Yaşı benden büyük olmalı” yanıtını veren kadınların %91.6 oranla, erkeklerin %8.4’lük oranına kıyasla çok daha yüksek olduğunu ifade edebiliriz.

Gençler Eşlerin Eğitim Düzeyinde Denkliğe Önem Veriyor

 

Eş olarak seçeceğiniz kişinin eğitim durumu size göre ne düzeyde olmalı?” sorusuna; %36.3 oranla Benimle aynı düzeyde ya da benden yüksek olmalı” yanıtı verildi. Eğitim farkı önemli değil” diyenlerin oranı %31.8, Benimle aynı eğitim düzeyinde olsun” diyenlerin oranı ise %15.5 oldu. 

“Benimle aynı düzeyde ya da benden yüksek olmalı.” yanıtını veren gençlerde %48.7 Azerbaycan, %42.9 Türkiye, %28.6 Kazakistan, %27.5 Kırgızistan, %18.4 Özbekistan, %13.2 Başkurdistan, ülke oranlarında yerini aldı. “Eğitim farkı önemli değil” diyen gençlerin oranları ise %44.1 Başkurdistan, %32.4 Türkiye, %29.3 Kazakistan, %28.6 Azerbaycan, %27.9 oranında Özbekistan, %22.2 Kırgızistan oldu.

Cinsiyet dağılımını incelediğimizde kadınların %84.7’si “Eğitim seviyesi benimkinden daha yüksek olmalı” cevabını verirken; bu oranın erkeklerde yalnızca %15.3 olduğu görüldü. Toplumsal cinsiyet rollerinin kazandırmış olduğu “erkeğin üstünlüğü” bakış açısı burada kendini gösteriyor diyebiliriz.

“Benimle aynı düzeyde ya da benden yüksek olsun” yanıtını incelediğimizde ise kadınların %71.6 oranında yanıtladığını erkeklerde ise bu oranın %28.4 olduğunu görmekteyiz.

“Eğitim seviyesi benimkinin altında veya aynı düzeyde olmalıdır.” yanıtını veren erkeklerin oranı %82.7, kadınlarda bu oran yalnızca %17.3 olarak verilere yansıyor. Kadınların da bu anlamda eğitimli, donanımlı, güçlü erkek olmayı, eğitimli erkek olmakla özdeşleştirdiği yorumuna ulaşmak mümkün.

Maddi Durum Farkı Önemsenmiyor 

“Eş olarak seçeceğiniz kişinin maddi durumu size göre ne düzeyde olmalı?” sorusuna; %41.1 oranıyla  “Maddi durum farkı önemli değil” yanıtı verildi. Bu yanıtı takiben %22.8 oranla “Maddi durumu benden düşük ya da benimle aynı düzeyde olmalı” diyenler yer aldı. “Maddi durumu benimle aynı olsun” diyenlerin oranı ise %11,5 oldu.

“Maddi düzeyi benden daha yüksek olmalıdır.” yanıtını veren kadınların oranı %73.8 iken, erkeklerin oranı ise %26.2 şeklinde verilere yansıdı.

Gençliğin Manevi Beklentileri Daha Yüksek

Likert ölçeği kullanılarak üniversiteli gençliğe evlenecekleri kişiyle ilgili düşünceleri ve tutumları da soruldu. Dürüstlük, Aileye Saygı, Sadakat gibi manevi yönden beklentileri daha yüksek olan gençliğin cevaplarından elde edilen sonuçlar oran sırasına göre şöyle oldu: 

Evleneceğim kişinin dürüst olması önemli. %74,1 

Evleneceğim kişinin aileme saygı duyması önemli %69,5 

Evleneceğim kişinin bana sadık olması önemli. %69.4 

Evleneceğim kişinin sağlıklı olması ve herhangi bulaşıcı hastalığının olmaması önemli %54.4

Evleneceğim kişinin benimle aynı dinden olması önemli. %50.6 

Evleneceğim kişinin bana ekonomik güvence sağlaması önemli. %41.7 

Evleneceğim kişinin herhangi fiziksel engelinin olmaması önemli. %32.9 

Evleneceğim kişinin benimle aynı sosyo-ekonomik statüde olması önemli. %31.6 

Genel olarak bilinen tanışma usulleri dışında sosyal medyada tanıştığım biriyle evlenirim. %31.6 

Evleneceğim kişinin benimle aynı siyasi görüşten olması önemli. %29.7 

Evleneceğim kişinin benimle aynı etnik kökenden olması önemli. %26.3 

Evleneceğim kişinin benimle aynı memleketten olması önemli. %14.8 

Gençlerin bu cevaplarıyla örtüştürebileceğimiz bir soru da “Aile sizin için ne ifade ediyor?” sorusuydu. Bu sorunun karşılığı da tek kelime ile istendi. Bu kelimeler de şöyle oldu:

Güven %15,2

Fedakârlık %13,7

Mutluluk %12,8

Dayanışma %9,8

Her şey %8,3

Sorumluluk %6,5

Ev %5,6

Aşk %5,2

Görücü Usulü Evlilik Çoğunlukla Doğru Bulunmuyor 

 

Görücü usulü evliliği doğru buluyor musunuz?” sorusuna %39.6 oranında Hayır” cevabı verildi. Doğru bulan gençlerin oranı ise %30.6; Bu konuda kesin fikrim yok” diyenlerin oranı ise %27.1 oldu.

“Doğru buluyorum” oranlarına ülke bazında bakıldığında oran sırasına göre, Özbekistan %65.4, Başkurdistan %54.8, Kırgızistan %37, Türkiye %25.7, Azerbaycan %17.8, Kazakistan %11.8, olarak görüldü. “Doğru bulmuyorum” oranları ise Kazakistan %50.2, Başkurdistan %45.2, Türkiye %42.6, Azerbaycan %40.8, Özbekistan %11 oldu.

Akraba Evliliği Sağlıksız Bulunuyor 

 

Akraba evliliğinin doğacak çocukların sağlığı açısından olumsuz sonuçlarına inanıyor musunuz?” sorusuna %70.4 genç “Evet” derken; Hayır” diyenlerin oranı %17.5 oldu. 

“Evet, sağlıksız buluyorum” diyenlerin ülkeler bazında oranlarını sırayla incelediğimizde, Özbekistan %83.8, Türkiye %79.3, Azerbaycan %74.5, Başkurdistan %71.7, Kazakistan %29.6 ve son olarak Kırgızistan %16.8 oranla birbirini takip etmektedir.

Evlenmeden Birlikte Yaşamak Kabul Görmüyor 

 

Evlenmeden birlikte yaşamayı onaylıyor musunuz?” sorusuna Evet” diyenlerin oranı %32,7; Hayır” diyenlerin oranı ise %50,6 oldu. Fikrim yok” diyerek kararsız kalanlar %16,7 oranla verilere yansıdı. Birlikte yaşamayı onaylayanları ülkeler bazında değerlendirdiğimizde en yüksek oranlar sırasıyla; Başkurdistan %70.1, Kazakistan %41.4, Türkiye %32.8, Kırgızistan %24.7, Azerbaycan %22, Özbekistan %2.6 olarak sıralandı.

Önceki Duygusal İlişkiler Engel Olarak Görülmüyor 

 

Daha önce başkasıyla duygusal birlikteliği olmuş biriyle evlenir misiniz?” sorusuna; %52,3 oranında genç “Evlenirim” cevabı verirken; %21,9 oranında genç ise “Evlenmem” cevabını verdi. “Düşünmedim” diyenlerin oranı ise %25.8 ile verilere yansıdı. Ülkeler bazında incelendiğinde; Hayır evlenmem” diyenler en yüksek oran %71.1 ile Özbekistan’da görüldü. İkinci sırada onaylamayanlar ise Azerbaycan’da %43.4 oranında görüldü. 

Daha önce başkasıyla cinsel ilişkisi olmuş birisiyle evlenir misiniz?” sorusuna; evet ve hayır diyenler yakın oranda bulundu. Buna göre Evet evlenirim” diyenler %35,2; Hayır evlenmem”  diyenlerin oranı ise %39,5 oldu. Düşünmedim” diyenlerin oranı ise %25,3 ile verilere yansıdı. 

Gençler Daha Önce Başından Evlilik Geçmiş Biriyle Evlenmek İstemiyorlar

Diğer taraftan gençlere yöneltilen “Daha önce başından evlilik geçmiş birisiyle evlenir misiniz?” sorusu incelendiğinde; “Evet evlenebilirim” diyenlerin oranı %28; “Hayır, evlenmem” diyenlerin oranı %39,4; düşünmediğini belirtenlerin oranı %32,6 olarak verilere yansıdı.

Eşlerin Aileleri İle Yaşama Fikrine Gençler Sıcak Bakmıyor

Evlendikten sonra ayrı bir ev açmak yerine eşimin ailesiyle yaşayabilirim” ifadesine “Evet” diyenlerin oranı %19.1 oldu. “Hayır” diyenlerin oranı ise %64.7 ile büyük çoğunlukta. Ülkelere göre bakıldığında Hayır” diyenlerin açık ara farkla Evet” diyenlere göre daha yüksek orana sahip olduğu görüldü. Oran sırasına göre ülkeler Türkiye %77.9 ve Başkurdistan %70.2 oldu. Evet” diyenlerin açık ara farkla Hayır” diyenlere göre daha yüksek orana sahip olduğu ülkeler ise Kazakistan %60.4 ve Özbekistan %57 ile verilere yansıdı.

Krizler Evlilik Kararını Etkiliyor 

Krizler (ekonomik, siyasal, salgın) aile kurma kararınızı etkiler mi?” sorusu incelendiğinde; Evet etkiler” diyenlerin oranı %52,5 oldu. Hayır, etkilemez” diyenlerin oranı %25,3 olurken; düşünmediğini belirtenlerin oranı %21,6 ile verilere yansıdı.

Aile ekonomisi bağlamında düşünüldüğünde eşlerin her ikisinin de çalışması fikrini gençlerin nasıl değerlendireceklerini merak ederek yöneltilen  “Eşinizin çalışma durumuna bakış açınız nasıl olurdu?” sorusuna; %88,4 genç “evet çalışabilir” cevabını verirken; Hayır” diyenlerin oranı %11.6 oldu.

“Evleneceğiniz kişiyle evlilik sözleşmesi imzalar mısınız?” sorusuna; %47,3 oranında katılımcı “Hayır” derken; “Evet” diyenlerin oranı %29 oldu. “Düşünmedim” diyenlerin oranı %23,1 oldu. Cinsiyetlere göre dağılımını incelediğimizde kadınların evet (%58.7) deme oranının erkeklere göre (%41.3) yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

 Anlaşamayan Eşlerin “Boşanması Uygundur”

 

Anlaşamayan eşlerin boşanması sizce uygun mudur?” sorusuna %77.9 genç “Evet uygundur” derken; Hayır uygun değildir” diyenlerin oranı %8.5 oldu. ‘’Bu konuda kesin fikrim yok’’ diyenler ise %13,6 orana sahip.

Çocuk Sahibi Olmak, Anlaşamayan Eşlerin Boşanmasına Engel Değil

Çocuk sahibi olsalar dahi anlaşamayan eşlerin boşanması sizce uygun mudur?” sorusuna %54.8 genç “Evet uygundur” derken; Hayır uygun değildir” diyenlerin oranı %24.9 oldu. “Bu konuda kesin fikrim yok” diyenler ise %20.3 orana sahip.  Ülkelere göre bakıldığında Hayır uygun değildir” diyenlerin Evet uygundur” diyenlere göre daha yüksek orana sahip olduğu ülkeler sırasıyla %40.9 oranla Başkurdistan, %39.1 oranla Kazakistan ve %37.4 oranla Kırgızistan oldu. “Evet uygundur” diyenlerin açık ara farkla Hayır uygun değildir” diyenlere göre daha yüksek orana sahip olduğu ülke ise Türkiye oldu. Zira Türkiye sonuçlarına göre “Evet uygundur” %72,6 orana sahipken, “Hayır uygun değildir” cevabı %10,2 oranla verilere yansıdı.

Şiddet Boşanma Sebebi!

Sizce şiddet boşanma sebebi olabilir mi?” sorusuna; %84,3 oranında genç “Evet” cevabı verirken; %15,7Hayır” cevabını verdi. Büyük bir çoğunlukla “Evet” cevabını veren ülkeler ise sırasıyla: Türkiye %95.2, Başkurdistan %94.4, Azerbaycan %80.2 oldu. Bu bağlamda gençlerin şiddet karşısındaki sağduyulu yaklaşımının da verilere yansıdığı yorumuna ulaşmak mümkün.

Gençler Hayatın Müşterekliğine İnanıyor

Katılımcılara evde sorumluluk paylaşımına dair düşünceleri de soruldu. Genel olarak eşler arasındaki sorumluluk paylaşımı konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna; çoğunlukla %56,5 oranında Evdeki her türlü iş ortak yapılmalı” cevabına ulaşıldı. Neredeyse eşit oranda katılım gösterdikleri iki seçenek ise Erkek ve kadının yapacağı işler farklıdır” ile Kadın işlerle baş edemeyecek duruma geldiğinde erkek yardım eder” ifadeleri oldu. Bu durum %40 oranındaki gencin, kadın-erkek görev ve rollerinin farklı olduğunu düşündüğü sonucunu ortaya koydu. 

    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP
    300x250
    300x250r