DOLAR 32,7878 1.53%
EURO 35,1602 0.53%
ALTIN 2.456,522,76
BITCOIN 21637951,05%
İstanbul
26°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

kurbanumraniye
212 okunma

Av. Özlem Öğütcü ile “TİCARETİN HUKUKU” söyleşilerinde, Gümrük Mevzuatını konuştuk.

ABONE OL
20/06/2022 11:28
0

BEĞENDİM

ABONE OL

GÜMRÜK MEVZUATININ AMACINI ANLATIR MISINIZ?

Cevap:  Gümrük Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dâhildir.

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNDEN NE ANLAMAK GEREKİR?

Onaylanmış Kişi statüsü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, ticari kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutan, mali yeterliliği bulunan, belli sayıda kişi istihdam eden ve belli bir dış ticaret performansına sahip firmalara, adlarına düzenlenen onaylanmış kişi statü belgesi aracılığıyla, gümrük işlemlerinde birtakım kolaylıklar tanıyan bir gümrük statüsüdür.

Onaylanmış kişi statüsü verilen gerçek ve tüzel kişilerce, gümrük mevzuatı kapsamında gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla belirlenen basitleştirilmiş usul, uygulama ve yetkilerden adlarına düzenlenen onaylanmış kişi statü belgesi aracılığıyla yararlanılır.

 Kanunda yer alan diğer şartlar yanında Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının;  kanunda tahdidi olarak sayılan TCK hükümlerine muhalefet etmemiş olması şartı gereklidir. Aynı zamanda bu kişilerin Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması.  Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması. İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması ve İhracatçılar için, bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince ilgili mevzuatı çerçevesinde performans ve güvenilirliğinin onaylanmış olması gereklidir.

ATA KARNESİ NEDİR? NE İÇİN GEREKLİDİR?

ATA Karnesi, ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi ile Geçici İthalat Sözleşmesi çerçevesinde düzenlenen belgeyi ifade eder.

ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir. ATA Karnesi kapsamında gerçekleştirilen bir transit işlemi ile ilgili olarak bir usulsüzlüğün belirlenmesi halinde, ödenmesi gereken gümrük vergilerinin tahsili ve ceza takibine ilişkin işlemler taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlıkça belirlenir.

İZİN İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Başvuru sahibinin; Beyan sahibinin ve işleme faaliyetini yapan kişinin adı ve adresi. Eşyaya ilişkin işlemenin veya kullanımın niteliği. Eşyanın ve işlem görmüş veya işlenmiş ürünlerin teknik tanımı ve bunların ayırt edici özellikleri. Ek-57’de yer alan ekonomik koşulların kodları. Tahmini verimlilik oranı veya bu oranı belirleme yöntemi, rejimin tahmini kapatılma süresi. Rejimi kapatması öngörülen gümrük idaresi, İşleme veya kullanım yeri. Öngörülen nakil ve devir işlemleri, Sözlü beyan durumunda eşyanın miktarı ve kıymeti. Gümrük idaresince gerekli görülmeyen veya gümrük beyannamesine girilebilen bilgilerin söz konusu belgede yer almasına ise yasa gereği gerek yoktur.

İzin başvurusunun bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması esastır. Ve başvuru Gümrük antrepo rejiminde; gümrük antreposunun denetimi altında bulunacağı gümrük idaresine, Dâhilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinde; eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresine veya işleme faaliyetinin yapılacağı yere en yakın yetkili gümrük idaresine, Geçici ithalat rejiminde; eşyanın geldiği veya kullanılacağı yere en yakın yetkili gümrük idaresine, Kanunun 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eşya ile ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen eşya için izin başvurusu Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü), Hariçte işleme rejiminde; yetkili gümrük idaresine, yapılır.

BELGELERİN SAKLANMASI GEREKLİLİĞİ VAR MIDIR?

Evet. Antrepo izni, iznin iptal edildiği veya geri alındığı takvim yılının sonundan itibaren, Diğer ekonomik etkili gümrük rejimleri kullanım izni ise iznin sona erdiği takvim yılı sonundan itibaren, beş yıl süre ile izin belgesiyle birlikte saklanır. İzin başvurusunun reddedilmesi, feshedilmesi veya iptal edilmesi halinde, başvuru veya iznin reddedilme kararı ile ekleri, başvurunun reddedildiği, feshedildiği veya iptal edildiği takvim yılı sonundan itibaren beş yıl süreyle saklanır.

REDDEDİLMESİ HALİNDE BİR İTİRAZ HAKKI VE MERCİ VAR MI?

Gümrük idaresi tarafından başvurunun kabul edilmemesi halinde, söz konusu karar gerekçeleri belirtilir ve itiraz yolu açık olmak suretiyle hak sahibine bildirilir. Yükümlüler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama sunulmak üzere ilgili gümrük idaresine,  üst makam yoksa aynı makama verecekleri, gerekçelerini de açıkça gösteren bir dilekçeyle itiraz edebilirler.

    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP
    300x250
    300x250r