DOLAR 33,0982 0.21%
EURO 36,2413 0.52%
ALTIN 2.634,910,52
BITCOIN 21526021,85%
İstanbul
33°

AÇIK

17:13

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

161 okunma

“Vergi ile alakalı merak ettikleriniz” biz sorduk Vergi Dairesi Müdürü Tuğrul GELEGİN cevapladı!

ABONE OL
01/03/2022 07:36
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Bu söyleşimizde Tuğrul GELEGİN’e “Vergi borçlarına ilişkin gönderilen ödeme emirlerinin önemini ve açılımlarını” sorduk, sizler için cevaplandırdı.

Sorularınızı bize veya yorumlardan Tuğrul Gelegin’e sorabilirsiniz…

ÖDEME EMRİ NEDİR?

Ödeme emri, adından da anlaşılacağı üzere var olan bir borcun, yani artık kesinleşmiş olan bir borcun derhal, muhatabınca 15 gün içinde ödenmesi ya da alacaklı olan idareye, söz konusu borç için mal bildiriminde bulunulması gerektiğini bildiren bir evraktır. 

ÖDEME EMRİNİN BİZE TEBLİĞ EDİLMESİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE HEM BORCUMUZU ÖDESEK HEM DE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMASAK NE OLUR?

Ödeme emrinin borçlusuna tebliğinden itibaren borçlusu, söz konusu ödeme emri ile bildirilen borcu ödemez ise, ya da borç için bir mal bildiriminde bulunmaz ise , alacaklı idare tarafından borçlu hakkında haciz varakası ismi verilen bir evrak düzenlenmek sureti ile , borçlunun borca yetecek kadar malına veya bankadaki parasına, bir cebren tahsil yöntemi olan haciz işlemi yapılır. Bu haczedilen mal ya da para, borcu karşılayacak kadar ise paraya çevrilmesi gerekenler, satılarak paraya çevrilerek borca mahsup edilir. Haczedilenler veya satılanlar borcu karşılamaz ise, yine alacaklı idarenin talebi ile yetkili mahkemelerce mal bildiriminde bulununcaya kadar 3 ayı geçmemek üzere, hapis cezası verilebilir. Hapis cezası infaz edilecekken, borçlu tarafından gerçeğe uygun bir mal bildiriminde bulunulması halinde, verilen hapis cezası mahkeme tarafından derhal kaldırılır.

ÖDEME EMRİ İÇİN NE ŞEKİLDE İTİRAZ EDEBİLİRİZ?

Ödeme emri, borçlu tarafından vadesinde ödenmeyen vergi borçlarının ödenmesi gerektiğini, aksi takdirde bir yaptırımının olacağını bildiren bir vesikadır. Ödeme emrini gönderen idare tarafından, borçlu olduğu bildirilen kişi ya da kurum, kendisine gönderilen ödeme emri için, yalnız üç gerekçe ile itirazda bulunabilir. Bu gerekçeler dışında itirazda bulunması mümkün değildir. Bu gerekçelerden birincisi, böyle bir borcunun bulunmadığı, ikincisi, borcun kısmen ödendiği, üçüncüsü ise, söz konu borcun zaman aşımına uğradığıdır.

ÖDEME EMRİNE NEREYE İTİRAZ EDEBİLİRİZ?

Ödeme emrine yukarıda belirtilen sadece üç gerekçe ile vergi mahkemelerine itirazda bulunabiliriz.

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ SONUCUNDA HAKSIZ ÇIKARSAM NE OLUR?

Ödeme emrine itiraz eden borçlunun yaptığı itiraz, mahkeme tarafından geçersiz görülürse, borcun yüzde onu kadar haksız çıkma zammı adı verilen bir tazminata mahkemece hükmolunur. Bunun nedeni, amme alacağının tahsilatına ilişkin sürecinin, yersiz ve keyfi itirazlarla uzatılmadan bir an önce hazineye intikalinin sağlanmasıdır. Bunun yanında, açılan davaya ilişkin, karşı taraf avukatının avukatlık vekalet ücretinin ve mahkeme masraflarının da, haksız çıkan borçlu tarafından ödenmesine mahkemece hükmedilmektedir.  

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ BİR SÜRE VAR MI DIR?

Evet, ödeme emrine itiraz etmek için ilgili yasada belirlenmiş bir süre vardır ve bu süre, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren onbeş gündür. Bu onbeş günün başlangıcı olarak tebliğ edildiği gün sayılmaz, tebliğ edildiği günü takip eden gün, birinci gün sayılmak sureti ile hesaplanır. Eğer, dava açmanın son günü olan gün, cumartesi ya da pazara yahut resmi bir tatil gününe rastlarsa, son gün bu tatil gününü izleyen günün bitimi olarak belirlenir.

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ETMEK İÇİN HAKLI GEREKÇELERİM VARKEN SÜREYİ GEÇİRDİYSEM NE YAPABİLİRİM?

Ödeme emrine itiraz için belli edilen süre olan tebliğ tarihinden itibaren olan 15 günlük sürenin, mücbir sebepler dışındaki bir sebeple kaçırılması halinde, artık maalesef ödeme emrine itiraz için bir imkân kalmamaktadır. Ancak bu aşamadan sonraki aşama olan alacaklı idare tarafından yapılacak, haciz işlemine dava açılarak, ödeme emri için borçlu tarafından öne sürülecek haklı gerekçelerin mahkemece dikkate alınması mümkün olabilir. Haciz işlemine ise öğrenildiği zamandan itibaren 30 gün içerisinde dava açılması mümkündür.

ÖDEME EMRİNE İTİRAZDA BULUNMAK BU ÖDEME EMRİNE KONU BORCUN TAHSİL İŞLEMİNİ DURDURUR MU?

Maalesef hayır. Ancak, açılacak davanın esası hakkında mahkeme tarafından bir karar verilinceye kadar geçecek süre içerisinde, tahsilat süreci, sırf dava açmakla durmayacağından, alacaklı idare tarafından haklı olarak yapılması muhtemel bir cebri tahsilatın, olumsuz sonuçlarına maruz kalınmaması için bir çözüm yolu bulunmaktadır. O da ödeme emrine itiraz edilirken aynı anda yürütmenin durdurulması talebinin de dava dilekçesinde belirtilmesidir. Böyle yapılırsa mahkeme, bu talep doğrultusunda esas hakkında karar verilinceye kadar, bir mağduriyet yaşanmaması için, itiraz konusu edilen ödeme emrine ilişkin tahsilat sürecinin durması yönünde karar verebilir.

Anayasamız ile diğer hak ve hukukumuzu koruyan kanunlar doğrultusunda, yürütme konusunda yetkili ve görevli bütün kurumların yahut idarelerin işleri, yüce yargının denetimi dahilindedir. Mükellefe tanınmış haklar, uzunca bir mücadelenin sonucunda elde edilmiştir. Kazanılan bu hakların kaybedilmemesi veya bir aşınmaya uğramaması için, idarenin yaptığı hukuka aykırı olduğu düşünülen iş ve işlemler için, sessiz kalınmadan itiraz mekanizması işletilerek hak aranması, sonraki nesillerin de hak arama mücadelesine faydalı olacaktır.

6183 sayılı yasanın ilgili maddelerince düzenlenerek mükellefe tebliğ edilen ödeme emrinin mükellefe tebliği ile başlayan süreç, borçlu olan veya borcun muhatabı olan mükellef açısından, önem arz eden ve istenmeyen mağduriyetlerin de yaşanmasına sebep olabilecek bir sürecin başlangıcıdır. Bu nedenle önemsenmesi gereken bir evrak olup, ödeme emrine itiraz konusunda yukarıda bahsedilen itiraza ilişkin geçerli hususlar bulunması halinde, süresi içerisinde hak arama yoluna gidilmesi bir mağduriyet yaşanmamasını temin etmek açısından faydalı olacaktır.   

    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP
    300x250
    300x250r