HABER AKIŞI

TÜSEB Milli İlaç Geliştirmekte

 Tarih: 16-09-2019 00:52:20
11. TÜSAP İlaç ve Eczacılık Vizyon Toplantısı, “İlaçta Biyoteknoloji Ekosistemi” teması ile Üsküdar Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı. Biyoteknolojik ilaç geliştirme süreçleri konusunda yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda TÜSEB’in çalışmaları ve sektöre sağlayacağı faydalar TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu tarafından anlatıldı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu:

 “TÜSEB Olarak Milli İlaç Geliştirmede ürüne yönelik fonlama ve destekler önceliğimiz olacak”

Sağlık sektörünün liderleri, 11. TÜSAP İlaç ve Eczacılık Vizyon Toplantısı için Üsküdar Üniversitesi’nde, 6 Eylül 2019, Cuma günü biraraya geldi. İlaçta Biyoteknoloji ekosisteminin gündeme taşındığı toplantıya Kamu, özel sektör ve STK yöneticilerinden 68 kişi katıldı.

Üsküdar Üniversitesi’nin ev sahipliği ile gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, TİTCK Başkan Yardımcısı Dr. Ecz. Harun Kızılay, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, İEİS Genel Sekreteri Turgut Tokgöz, AİFD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Hüsemoğlu, AİFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli ve TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın gibi sağlık sektörünün geleceğine katkı sunan önemli isimler bir araya geldi.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ve bu sendikanın bünyesinde faaliyet gösteren Biyoteknolojik İlaç Platformu’nu oluşturan firmalar ile Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) ve üyelerinin katkıları ile düzenlenen 11. TÜSAP İlaç ve Eczacılık Vizyon Toplantısının moderatörlüğünü İEİS Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı Murat Barlas yaptı.

“Türkiye’deki en büyük eksik, ürün potansiyeli olan ürün adaylarına yatırımı yapacak yatırımcıların bulunamaması”

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu

İlaç sektörünün yetkili isimlerinin ve sektör temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda konuşan ve Türkiye’de mevcut ekosistem ve geleceğe dönük hedeflerden bahseden Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, Başkanlığa 3 ay önce getirildiğini ve TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez ile birlikte ilaç geliştirmenin tüm aşamalarında farklı tecrübelere sahibi olduklarını belirtti.

Dünyada klinik çalışmaların hakkı ile fonlayan bir ülke olmadığını dile getiren Mardinoğlu, bu eksiğin giderilmesi ile ilgili olarak “Elinizde potansiyel olan bir ürün olduğunda bir start up kurarsınız, bununla ilgili gerekli yatırımcılar bulursunuz ve bu yatırımcılar sayesinde klinik çalışmaları fonlamaya başlarsınız. Ancak elinizde bir yatırımcı olsa dahi Faz 1 ve Faz 2’yi en iyi ihtimalle fonlar, Faz 3’e geldiğinde ‘big pharma’ dediğiniz firmaya satarsınız. Bu firmalar ürünü tamamlayıp, bir ürün halinde dünyada satışına başlar” dedi.

Türkiye’de şimdiye kadar bu konuda TÜBİTAK’a fonlar verilmiş olduğu, temel araştırmanın fonlandığı ancak klinik araştırmalar için bir fonlama ya da yardımda bulunulmadığını sözlerine ekleyen Mardinoğlu, bunun stratejik nedenleri olabileceği gibi mevzuattaki farklı sorunlar nedeni ile klinik çalışmalar araştırma-geliştirme projeleri sayılmadığı için belli noktada kısıtlayıcı önlemlerin alınmış olabileceğine değindi. Türkiye’de en iyi tanı kiti ya da en iyi ilaç geliştirilmiş olursa dahi TÜBİTAK fonları ile bunun ürüne dönüştürülmesinde belli engeller oluşmuş olduğunu ifade eden Mardinoğlu, “Türkiye’deki en büyük eksik, ürün potansiyeli olan tanı kiti, ilaç, aşı gibi ürün adaylarına gerekli yatırımı yapacak yatırımcıların bulunamamasıdır. Belli ürünlerin, belli potansiyeli olmasına rağmen Türkiye’de bu tür projelere bir güven olmadığı ve diğer yatırım alanlarına göre uzun vadeli yatırımlar olduğundan dolayı ne yazık ki bu konuda bir eksiklik oluşmuş” diye konuştu.  TÜSEB’in milli ilaç geliştirmede ürüne yönelik bir hedefi olduğunu belirten TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, TÜSEB’i pozisyonlandırırken TÜBİTAK’a bir rakip olmasından ziyade tamamlayıcı olup aynı zamanda Türkiye’deki yatırımcı açığını kapamak gibi bir niyetin olduğunu sözlerine ekledi.

Milli ilaç geliştirmek için bireysel ve dönüşümsel tıp, temel araştırma ve klinik öncesi/klinik çalışmalar olmak üzere 3 basamağa değinen Mardinoğlu, TÜSEB olarak çağrıya çıkılan stratejik Ar-Ge ve işbirliği projelerinden de bahsetti. Sistem biyolojisi ve biyoinformatik, hesaplamalı yapısal biyoloji ile yenilikçi ilaç geliştirme olmak üzere stratejik Ar-Ge projeleri çağrılarının yanı sıra ilaç geliştirme; tanı kiti; tıbbi cihaz ve biyomalzeme ve aşı geliştirme alanında uygulamalı proje iş birlikleri çağrıları hakkında bilgi veren Mardinoğlu, TÜSEB bünyesinde Klinik Araştırmalar Merkezi kurulduğunu belirtti.  Bu merkeze ilişkin, “Asıl hedefimiz yurtdışından ya da yurtiçinden gelen firmaların gerekli ilgili merkezi bulmasını sağlamak ve ilgili CRO ile ya da ilgili hoca ile buluşmasında etkin bir rol almaktır. Ancak özellikle belirtmek isterim ki TÜSEB bunun komisyoncusu olmayacaktır. Sadece koordinasyonu yapıp hocalarımızın çalışmaya katkısı oranındaki hakkı olanın hocamıza ve çalışma ekibine aktarılması konusunda bir koordinasyon görevi üstleneceğiz” diye konuştu.

Türkiye’de ulusal biyobanka eksikliği olduğunu söyleyen Mardinoğlu, Aziz Sancar Araştırma Merkezi’ne ulusal biyobanka kurma hedeflerinden bahsederek; “Türkiye’de yaklaşık 10 bin hastadan doku, idrar, kan, dışkı, tükürük gibi örnekler toplayacağız. Bu örnekler toplandıktan sonra bir şekilde gelecek için de muhafaza etmek gerekiyor. Ne yazık ki Türkiye’de şu an ulusal biyobanka eksikliği var. Klinik araştırmalar ve ya sağlık alanında bir Ar-Ge’nin daha iyiye gitmesi için olması gereken bir temel unsur oluşturulamamış” diye konuştu. Ulusal biyobanka için hedeflerinin yaklaşık 100 bin doku, idrar, dışkının saklanabileceği bir biyobanka merkezi olduğunu belirten Mardinoğlu, “Bu merkezi Türkiye’deki tüm araştırmacıların, şirketlerin ve paydaşların hizmetine bedelsiz olarak sunmak istiyoruz” dedi.

“Türkiye biyoteknoloji ve biyoteknolojik ilaç teknolojilerine odaklanacak”

Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun

Toplantıya kurul üyesi kimliği ile değil de şahsen katıldığından şahsi görüşlerini paylaştığını dile getiren Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, “Katıldığım benzer toplantılar arasında en verimlilerinden biri bu toplantı idi. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin birarada olup karşılıklı tartışma yaptığı bir ortam mevcut” dedi. Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’nun çalışmalarından bahseden Coşkun, “Kararname ile belirlenen görev yetkisi kapsamında bugüne kadar yol haritası ve stratejisini belirlemiş oldu. Konuya ilişkin uzmanlarla yapılan anket çalışmaları sonucunda ülkemizin önümüzdeki süreçte odaklanacağı teknoloji alanları da belirlendi. Belirlenen 27 teknoloji alanından biri biyoteknoloji ve biyoteknolojik ilaç teknolojileri. Bu şu demek; önümüzdeki süreçte ülkemiz bu alana odaklanacak” diye konuştu.

“Ar-Ge odaklı çalışıyoruz”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan

TÜSAP İlaç ve Eczacılık Vizyon Toplantısı için Üsküdar Üniversitesi’nde ev sahipliği yaptıklarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üniversite olarak Ar-Ge odaklı çalıştıklarını vurguladı.  Öğrencilerle birlikte Türkiye’de ilk Bilim ve Fikir Festivalini yaptıklarını ve ana konusunun da yapay zeka olduğunu söyleyen Tarhan, üniversitenin çalışmalarının bir kısmından bahsederek nörogenetik ve nöroinformatik ile ilgili altyapı kurmakta olduklarını, BCI-Beyin Bilgisayar Arayüzleri ile ilgili çalıştıklarını ve İSTKA İstanbul Kalkınma Ajansı projesi ile Protein Laboratuarı kurduklarını ifade etti. Laboratuarın ilaç üretiminde önemli olduğunu kaydeden Tarhan, üniversitenin ayrıca farmakogenetik laboratuarları olduğunu belirtti. Bu laboratuarda psikiyatride ilk defa ilaç kan düzeyine bakarak kişinin genetik algoritmasına uygun, kişiye özel ilaç kullanımı ile ilgili bir altyapısının olduğuna değindi.

“İlaç biyoteknolojik ekosistemi henüz oluşturulamadı”

TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın

İlaçta biyoteknolojik ekosistem konusunun önemine dikkat çeken TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, “Aslında ekosistem her türlü canlının kendi etrafındaki cansızlarla iletişiminden oluşan bir ortamı ifade ediyor. Biz biraz mecazi anlamda her türlü eylemimizin, projemizin ya da yapmak istediğimiz bir inovasyon için bulabileceğimiz yaşama ortamını kastediyoruz. Geçmiş bürokratik tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki; hangi fikrimiz, hangi görüşümüz, hangi icraatımız, hangi reformumuz ve hatta yetkililer tarafından verilmiş hangi icra kararı olursa olsun tüm paydaşlarla etkileşim içinde oluşturulacak bu ortam oluşmadan o karar hayata geçmiyor” diye konuştu. Gerçek anlamda ekosistem oluşturulamamışsa ekolojik niş denilen sadece kendi yaşamınızı sürdürmeniz için gerekli olan kararlarla bir yere varılamadığını ifade eden Aydın, “Biyoteknoloji konusunda TÜBİTAK ve TÜSEB başta olmak üzere destek veren araştırma kurumlarımız, birçok firmamız ve Ar-Ge kuruluşları büyük gayret sarf ediyor. Ancak Türkiye’nin bu konuda adım atamadığı noktasında şikayetçi oluyoruz. Kanaatimce bu, henüz bu ekosistemi oluşturamamış olmamızdan kaynaklanıyor. Bu konuda karar vermiş olmak, teşvikler vermek, fon bulmuş olmak ya da herhangi bir yasa çıkarmış olmak sorunu çözmüyor. Bunların hepsi bir arada etkileşim halinde olmalı” şeklinde konuştu.

TÜSAP Yürütme Kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:

 • Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü
 • Dr. Şuayip BİRİNCİ / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
 • Op. Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Genel Başkanı
 • Prof. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri
 • Turgut TOKGÖZ / İEİS Genel Sekreteri
 • T. Ufuk EREN / Volitan Global CEO
 • Feyzullah AKBEN / Ajansfa CEO
 • B. Kemal Şahin / Ekspotürk CEO (Genel Sekreter)

 

XI. TÜSAP Sağlık Finansmanı Vizyon Toplantısı Katılımcı Listesi – (İsim alfabetik)

 1. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ömer Faruk Ağca
 2. Turgut İlaç Biyoteknoloji Grup Başkanı Prof. Dr. Serdar Alpan
 3. TRPharm Arge Müdürü Dr. Serdar Altınel
 4. Çapa Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Avşar
 5. Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın
 6. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın
 7. Yeditepe Üniversitesi, Ahmet Aydın
 8. İEİS Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı Murat Barlas
 9. T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci 
 10. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Prof. Dr. Asuman Bozkır             
 11. MÜSİAD Sağlık Ürünleri ve Hizmetleri İhracatı Komitesi Başkanı Levent Can
 12. AİFD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Burak Cem
 13. İst. Üniv. Ecz. Fak. Dekanı Prof. Dr. Erdal Cevher
 14. T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun
 15. SGK, Emral Çelebi
 16. SEİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir
 17. Dem İlaç Genel Müdürü Deniz Demir
 18. AİFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli
 19. İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik, Doç. Dr. Gizem Dinler   
 20. İEİS Kamu ve Akademik İlişkiler Danışmanı Vedat Eğilmez
 21. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasotik Biyoteknoloji, Prof. Dr. Türkan Eldem
 22. Centurion İlaç Ruhsatlandırma ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Betül Erbaş
 23. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sina Ercan
 24. SASDER Başkanı Sermet Gün Erdem
 25. TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi T. Ufuk Eren
 26. Centurion İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erfa
 27. AİFD, Orkun Erkuş
 28. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci
 29. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen
 30. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güzel
 31. İEİS Tedaviye Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Aysun Hatioğlu
 32. AİFD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Hüsemoğlu
 33. TOBB Sağlık Sektör Meclis Başkanı Dr. Seyit Karaca
 34. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Yılmaz Keskindemirci
 35. SGK Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Şule Kınçak
 36. TİTCK Başkan Yardımcısı Dr. Ecz. Harun Kızılay
 37. Koçak İlaç Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Direktörü Cem Koçak
 38. Atabay İlaç Kurumsal İlişkiler Direktörü Bahadır Kuran
 39. İstanbul Üniversitesi Genel Sekreteri Metin Küçük
 40. TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu
 41. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
 42. T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe
 43. Abdi İbrahim Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Oğuz Mülazımoğlu
 44. Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gülden Zehra Omurtag
 45. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran
 46. Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sürreyya Ölgen
 47. Cinnagen İlaç Proje Direktörü Cem Önal
 48. İlko İlaç Genel Müdürü Hatice Öncel
 49. Medipol Üniversitesi, Prof. Dr. Hanefi Özbek
 50. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Sadi Özdem
 51. Acıbadem Üniversitesi, Üniversite Hastaneleri Derneği G. Sekreteri Prof. Dr. Haluk Özsarı
 52. İSEK, İstanbul Sağlık Endüstrisi Küme Başkanı Prof. Dr. Cengizhan Öztürk
 53. TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlhan Satman
 54. M.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Demir Sezer
 55. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yard. Celalettin Sıvacı
 56. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur
 57. Nobel İlaç Genel Müdürü Hakan Şahin
 58. Eski Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin
 59. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan
 60. İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mahmut Tokaç
 61. İEİS Genel Sekreteri Turgut Tokgöz
 62. Arven İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Toksöz
 63. TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez
 64. Türkiye Sigorta Birliği Koordinatörü Sevgi Unan
 65. Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. İ. Tayfun Uzbay
 66. TÜMDEF Genel Başkanı Kemal Yaz
 67. Türkiye Sağlık Politikaları Enstitü Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım
 68. İVEK, Ecz. Mücahit Yinanç
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Ekonomi HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
İzinsiz fotoğraf ve görüntüye kokartlı önlem İzinsiz fotoğraf ve görüntüye kokartlı önlem Kişisel Verileri Koruma Kurumu, düzenlediği konferans, toplantı ve seminerlerde ..
Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe Tam Destek Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe Tam Destek Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçik için tek yürek olan Limak Enerji E..
İstanbul iş dünyasından ‘Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek İstanbul iş dünyasından ‘Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek İstanbul iş dünyası temsilcileri İstanbul Ticaret Odası binasında bir araya gele..
Darülaceze Başkanlığı spor camiasından önemli isimlerin buluşmasına sahne oldu. Darülaceze Başkanlığı spor camiasından önemli isimlerin buluşmasına sahne oldu. Yeşil sahalardan tanıdığımız futbolumuzun efsane isimleri Rıdvan Dilmen, Rüştü R..
  Ekonomi HABERLERİ
Yerli Otomobile Yerli Multimedya Sistem Yerli Otomobile Yerli Multimedya Sistem DAIICHI Elektronik Genel Müdür Ömer Tunç Akdeniz, yüzde 100 Türk sermayesi ile k..
Ürdün Büyükelçisi Yatırımcı Listesi İstedi Ürdün Büyükelçisi Yatırımcı Listesi İstedi Yabancı misyon temsilcileriyle görüşmelerini sürdüren GGYD Yönetimi, bu kez Ürdü..
Kuveyt Türk’ün müşteri memnuniyeti yönetiminde yapay zekâ dönemi Kuveyt Türk’ün müşteri memnuniyeti yönetiminde yapay zekâ dönemi Kuveyt Türk, dijital dönüşüm ve teknoloji projelerine bir yenisini daha ekleyere..
Kuveyt Türk Türkiye’nin en iyisi Kuveyt Türk Türkiye’nin en iyisi ürkiye’nin öncü finans kuruluşlarından Kuveyt Türk ve iştiraki KT Bank AG, 163 ü..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
STRATEJİK AKLIN ZAFERİ STRATEJİK AKLIN ZAFERİ Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye ..
SINIRLAR İÇİN YERLİ ÇÖZÜMLER HAZIR SINIRLAR İÇİN YERLİ ÇÖZÜMLER HAZIR Askeri radar ve sınır güvenliği alanında yerli ve milli projeler, 2. Uluslararas..
TİM Kadın Konseyi'nden Hollanda çıkarması TİM Kadın Konseyi'nden Hollanda çıkarması Türkiye İhracatçılar Meclisi Kadın Konseyi, ticari ilişkileri geliştirmek ve kad..
Türkiye kendi göbeğini kendi kesiyor Türkiye kendi göbeğini kendi kesiyor Barış Pınarı Harekâtı bölgeye huzur getirsin
  Söyleşi HABERLERİ
ASLAN DEMİR: “DUA TANELERİ BİRİKTİRİYORUM” ASLAN DEMİR: “DUA TANELERİ BİRİKTİRİYORUM” Kendisini “dua taneleri biriktiren mütevazı bir tesbih koleksiyoneri” olarak tan..
Geleneksel Eyüp Oyuncakçısı, Kültür Bakanlığı Sanatçısı Oldu Geleneksel Eyüp Oyuncakçısı, Kültür Bakanlığı Sanatçısı Oldu Ahşap topaçlar, kaynana zırıltıları, kursak düdükleri, çınçınlı araba, çekçek ar..
Av. Müge Bostancı ile “Ticaretin Hukuku” söyleşileri… Av. Müge Bostancı ile “Ticaretin Hukuku” söyleşileri… Tamamı üretici, zanaatkâr, sanayici, kobi, tüccar, toptancı, perakendeciden oluş..
Ustasından Turşu Kurmanın Püf Noktaları Ustasından Turşu Kurmanın Püf Noktaları Kış hazırlıklarının vazgeçilmezi ve yemeklerin tamamlayıcısı turşu, Türk yemek k..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
11.PERYÖN İnsana Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu 11.PERYÖN İnsana Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu İnsan yönetimi alanında yenilikçi ve başarılı uygulamaları tanıtmayı, sektöre ka..
Franchise Sektörüne 4 Günde 1 Milyar Dolarlık İş Hacmi Franchise Sektörüne 4 Günde 1 Milyar Dolarlık İş Hacmi Markalar dünya sahnesinde görücüye çıktı, binlerce kişi kendi işinin patronu old..
Türkiye’den dünyaya 600 milyon ayakkabı! Türkiye’den dünyaya 600 milyon ayakkabı! 500’ün üzerinde ünlü markanın 10 bini aşkın ürünü AYMOD Fuarı’nda sektör profesy..
Müze Mağazalar, yeni kadın tasarımcılarını arıyor Müze Mağazalar, yeni kadın tasarımcılarını arıyor Müze ve ören yerlerindeki mağazaları işleten Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG)..
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Hava Kalitesi Farkındalığı için Uluslararası Proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Hava Kalitesi Farkındalığı için Uluslararası Proje Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Şehirlerde Hava ..
Kentsel dönüşümde başarının anahtarı, kaliteli beton kullanımı Kentsel dönüşümde başarının anahtarı, kaliteli beton kullanımı Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından Kocaeli’de “Beton Teknolojileri ve..
Kentsel dönüşümle yılda 500 milyon $ tasarruf sağlayacak Kentsel dönüşümle yılda 500 milyon $ tasarruf sağlayacak Kentsel Dönüşüm Planı’nın ülkemiz ekonomisine de ciddi katkı sunacağını söyleyen..
Türkiye İMSAD’dan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı Açıklaması: Türkiye İMSAD’dan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı Açıklaması: Türkiye İMSAD, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un kamuoyu ile paylaştığı ..
  Teknoloji-Proje HABERLERİ
Kullanıcıları Tuzağa Düşüren 5 E-Posta Trendi Kullanıcıları Tuzağa Düşüren 5 E-Posta Trendi Siber saldırganlar, spam, kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı saldırıları için çok..
Elektronik imza yüzde 20 arttı Elektronik imza yüzde 20 arttı BTK 2019’un ikinci çeyrek verilerini yayımladı. Haziran 2019 sonu itibarıyla, 3 ..
Varank’tan Katmerciler’in Mayına Dayanıklı Zırhlı DozerlerineTam Not Varank’tan Katmerciler’in Mayına Dayanıklı Zırhlı DozerlerineTam Not Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan Katmerciler’in Mayına Dayanıklı Z..
“ANKARA’DA SAVUNMA SANAYİ SERBEST BÖLGESİ KURULMALI” “ANKARA’DA SAVUNMA SANAYİ SERBEST BÖLGESİ KURULMALI” Milli Savunma Bakanlığı stratejik iş birliği anlaşması imza töreni düzenlendi; ..
  Spor HABERLERİ
EYÜPSULTAN’IN TEK BAYAN FUTBOL TAKIMI: KEMER FK EYÜPSULTAN’IN TEK BAYAN FUTBOL TAKIMI: KEMER FK “Geleceğin Futbolcularını Yetiştiriyoruz” sloganı ile 2012 yılında kurulan Kemer..
Halı saha sektörü kriz dinlemiyor Halı saha sektörü kriz dinlemiyor Ekonomik krizlerin etkilemediği sektörlerden biri de halı sahalar. İntegral Grou..
ALİBEYKÖYSPOR, YENİ SEZONA HAZIR! ALİBEYKÖYSPOR, YENİ SEZONA HAZIR! Eyüpsultan’ın köklü kulüplerinden Alibeyköyspor’un teknik direktörü Aydın Yavuz ..
Gaziosmanpaşalı Sporcular Avrupa`da Tarih Yazdı Gaziosmanpaşalı Sporcular Avrupa`da Tarih Yazdı Gaziosmanpaşalı genç sporcular, badminton ve judoda ülkemize çifte zafer yaşattı..
  Esnaf dergisi HABERLERİ
IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı Ankara’da Gerçekleşti IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı Ankara’da Gerçekleşti Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “IV. Ulusal Saha Epidemiyoloji..
İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencil..
YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti Yeniden İnşa Derneği (YENİDER) ile Milli ve Yerli Esnaf Platformu (MİYEP) Başkan..
30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti 30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti Esnaf Bülteni Dergisinin her ay geleneksel hale getirdiği “Milli ve Yerli Esnaf ..
Henüz anket oluşturulmamış.
 • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
 • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
 • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı