HABER AKIŞI

DEVLET DESTEKLERİ VE HİBELER

 Tarih: 21-11-2019 23:45:00  -   Güncelleme: 22-11-2019 00:12:52
Devlet Destekleri ve Hibeler Danışmanı Ahmet KARATAŞ, Küçük ve Orta Büyüklükteki (KOBİ) işletmelerine Devlet Destek Ve Hibelerine dikkatlerini çekerek birleşmeye davet etti.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlamak amacıyla KOSGEB tarafından desteklenmektedir

Programdan Yararlanma Koşulları Nelerdir?

Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin proje başvurusu yapmaları gerekir.

Proje başvurusunda, işbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

Ancak orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3 işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2 işletmenin, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterlidir.

İşbirliği amacı ile bir araya gelen işletmelerin ön başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. Ancak büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda bu hüküm uygulanmaz.

Desteklenecek Proje Konuları Nelerdir?

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,

b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,

c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan iş birlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

İşbirliği Ortaklık Modelleri Nelerdir?

İki türlü ortaklı kurulabilir.

1. İşletici Kuruluş Modeli: Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

2. Proje Ortaklığı Modeli: Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Destek Üst Limiti ve Destek Oranı Nedir?

 (1) İşletici kuruluş modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 2.000.000 TL ve geri ödemeli 3.000.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

(2) Proje ortaklığı modelinde proje destek üst limiti 5.000.000 TL’dir. Bu üst limit, öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler için 10.000.000 TL’dir.

(3) Proje ortaklığı modelinde Kurul tarafından proje ortağı olması uygun bulunan her bir

işletme için destek üst limiti, 250.000 TL geri ödemesiz ve 500.000 TL geri ödemeli  a) Yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde, 1.000.000 TL geri ödemesiz ve 1.000.000 TL geri ödemeli olmak üzere toplam 2.000.000 TL,

b) Orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde, 500.000 TL geri ödemesiz ve 500.000 TL geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL, olarak İşbirliği Destek Programı Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosundaki gibi uygulanır.

(4) Proje süresince proje ortağı işletme sayısındaki artış, Kurulun proje başvurusunu uygun bulduğu ilk kararında belirlenen destek üst limitini değiştirmez.

(5) Proje destek oranı %60 olarak uygulanır.

(6) Gerçekleştirilecek işbirliğinin teknoloji alanına Kurul karar verir. İşletici kuruluş modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde işletici kuruluşun faaliyet göstereceği sektör/sektörlerin teknoloji alanı, proje ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde ise yapılacak projenin teknoloji alanı dikkate alınır. Proje ortaklığı modelinde gerçekleştirilecek işbirlikleri; beceri ve kabiliyet geliştirme, değer zincirine katılma ve benzeri konularında gerçekleştirilecek ise projenin teknoloji alanı diğer olarak belirlenir.

(7) Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığınca 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir?

Program kapsamında, Kurul kararı ile aşağıda yer alan giderlere destek verilir.

a) Personel,

b) Makine, teçhizat ve kalıp,

c) Hammadde ve malzeme,

ç) Yazılım,

d) İşyeri kirası,

e) Hizmet alımı,

f) Diğer proje giderleri

Destek Ödemeleri Kime Yapılır?

Desteklenmesi uygun bulunan projelerde, gerçekleşen giderlere ilişkin destek ödemeleri; proje ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde gider gerçekleşmesini yapan proje ortağı işletmeler için ayrı ayrı, işletici kuruluş modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde ise işletici kuruluş için yapılır.

Erken Ödeme Alınabilir Mi?

İşletici kuruluşun/proje ortağı işletmenin talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılır.

İlk kurul kararında belirtilen toplam desteklemeye esas tutarın %30 ’u oranında erken ödeme yapılabilir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

(1) Başvuru sahibi, İşbirliği Destek Programı Proje Ön Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurur, işbirliği sözleşmesini ve ön başvuruya esas ek belgeleri KOBİ Bilgi Sistemine yükler ve başvurusunu onaylar.

(2) Ön başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ön başvuru kontrol sonucunun bildirim tarihinden itibaren 90 gün içerisinde, İşbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurur, başvuruya esas ek belgeleri KOBİ Bilgi Sistemine yükler ve başvurusunu onaylar.

Ahmet KARATAŞ  

Devlet Destekleri ve Hibeler Danışmanı  

ahmetkaratas1453@gmail.com

  Bu haber 8919 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Röportaj HABERLERİ
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı